Pribatutasun politika

Pribatutasun politika

Pribatutasun politika hori nonnahilo.com atarian egindako erreserbetatik lortutako datuei aplika dakieke. Atari horrek eskubidea du edozein unetan datu horiek eguneratzeko, enpresa-erabakiak edo lege-aldaketak direla-eta.

Dokumentu honen edukia onartuta, adierazten duzu, isilbidez, ematen dizkiguzun datuak, orain edo aurrerantzean, zuzenak eta egiazkoak direla, eta konpromisoa hartzen duzula etorkizunean horien edozein aldaketa jakinarazteko. Hirugarrenei buruzko datu pertsonalak emanez gero, konpromisoa hartzen duzu haien aldez aurreko baimena lortzeko eta hemen jasotako edukiei buruzko informazioa emateko.

Oro har, gure inprimakien eremuak, nahitaezkotzat jotzen direnak, nahitaez bete beharko dira eskabideak izapidetu ahal izateko.

1.- Datuen zaintzaren erantzukizuna.

Berariaz bestelakorik adierazten ez bada, nonnahilo.com webgunean jasotako datuen tratamenduaren arduraduna Basque Smart Country S.L. enpresa da; helbidea: Basaras auzoa 7, Larrabetzu, 48195 – Bizkaia. Tel.: +0034 944564457. Emaila: Info@nonnahilo.com

2.- Lortutako informazio mota

Lantzen ditugun datuak honako hauek dira:

-Zuk betetzen dituzun inprimakietatik eta gure webgunean egiten dituzun eskaeretatik, adibidez erregistratzen zarenean, egonaldia, jarduera edo aisialdiarekin lotutako beste produktu bat erosten duzunean edo gure sare sozialekin elkarreragiten duzunean. Posta elektronikoz jasotzen ditugun eskaeretako datuak ere landuko ditugu.

-Erabiltzaileek gure webguneetan nabigatuta lortutako profilak eta analisiak, erregistratuta egon zein ez.

Lantzen ditugun datu-kategoriak honako hauek izan ohi dira:

-Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak, hala nola hizkuntza, generoa, helbide elektronikoa, etab.

-Nabigazioarekin lotutako datuak, adibidez IP helbidea, bertatik konektatzen baita webgunera, weblogak, bisitatutako orriak edo webgunean egindako ekintzak. Horretarako, cookie-ak eta antzeko teknologiak erabiltzen ditugu, nabigazioa arakatzea ekar dezaketenak.

-Erreserben historiari eta taldearekin harremanetan jartzeari buruzko datuak.

3.- Datuen xedea.

Gure bezeroen eta erabiltzaileen datuak helburu hauekin tratatzen ditugu:

-Haiekin harreman arin eta erreza izatea.

-Haien eskaerak izapidetzea eta kontratatu diren zerbitzuak ematea.

-Gure zerbitzuen kalitatea ebaluatzea. Kalitatea ebaluatzeko, gogobetetasun-inkestak bidali ahal izango dizkizugu, baina horiek betetzea ez da inoiz nahitaezkoa izango.

-Legezko betebeharrak betetzea, adibidez, kontabilitate- eta zerga-arloan.
www.nonnahilo.com webgunearen erabiltzaileen datuak ere webgunearen beraren eta sarbide mugatuko eremuen administrazio, kudeaketa eta kontrolerako erabiliko dira, baita webgunearen eta gure zerbitzuen estatistika eta hobekuntza helburuetarako ere.

Datu horiek ez dira inoiz tratatuko www.nonnahilo.com-eko ohiko edukiekin zerikusirik ez duten merkataritza-helburuetarako.

4.- Zer erakunderi jakinaraz diezazkiekegun zure datuak.

Oro har, eskabideak izapidetzeko, kontratatutako zerbitzuak emateko edo legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoa denean bakarrik jakinaraziko ditugu datuak. Zehazki, honako hauek jakinaraziko ditugu:

-Eskatutako erreserbak behar bezala izapidetzeko, erreserbetan sartutako datuak kontratatutako turismo-zerbitzuen hornitzaileei jakinaraziko zaizkie.

-Iruzurrak detektatzeko plataformei ere jakinarazi ahal izango dizkiegu, iruzurrezko ordainketak edo erreserbak detektatu eta prebenitzeko, betiere zure interesak babesteko asmoz.

EEEren eremu ekonomikotik kanpo dauden enpresek emandako soluzio teknologikoak edo zerbitzuak erabil ditzakegu www.nonnahilo.com webgunearen funtzionalitate jakin batzuetarako. Kasu horretan, neurri egokiak hartuko ditugu datu pertsonalen babes-maila egokia bermatzeko.

Irtenbide teknologiko horiek honako hauek izango dira:

Google-k (https://policies.google.com/technologies/partner-sites) eta bere filialek emandako zerbitzuak erabiltzea.

5.- Datuen tratamenduen oinarri juridikoa

Zure datuak tratatzeko oinarria da zurekin ezartzen den harreman juridikoa, eskatutako edo kontratatutako zerbitzuak ematea eta legezko betebeharrak betetzea, bereziki kontabilitate, zerga, turismo edo bidaiarien segurtasun eta kontrolaren arloan aplikatzekoa den araudiari dagokionez.

Honako tratamendu hauek gure interes pribatiboan oinarritzen dira:

-www.nonnahilo.com webgunearen segurtasuna kudeatzeak eta iruzurrak detektatzeko eta prebenitzeko neurriak hartzeak gure sistemen eta haren bidez egiten diren transakzio guztien segurtasuna bermatu nahi dute.

-Estatistikak eta kalitate-kontrola egitea eta, horrela, gure zerbitzuak egokiago ebaluatzea.

-Kontsolidatuen analisiak horien barne-kudeaketa administratiboarekin lankidetzan aritzea du helburu.

Honako tratamendu hauek zure baimenean oinarritzen dira, eta baimen hori kentzeak ez du baldintzatzen kontratatutako zerbitzuak ematea:

-Eskaintza eta komunikazio komertzial pertsonalizatuak bidaltzeko profil komertzialak egitea eskatzen zaizun baimenean oinarritzen da;

-Nabigazio-profilak egitea, cookie-etatik edo antzeko teknologietatik lortutako informazioan oinarrituta.

6.- Zer denboratan mantenduko ditugun zure datuak.

Oro har, gurekin duzun harremana indarrean dagoen bitartean gordeko ditugu zure datuak, eta, nolanahi ere, legezko xedapen aplikagarrietan aurreikusitako epeetan edo tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunei erantzuteko behar den denboran. Datuak ezeztatu egingo ditugu, jaso ziren helburuetarako beharrezkoak izateari uzten diotenean.

7.- Zeintzuk dira nire eskubideak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ari garen edo ez baieztatzeko eskubidea duzu, eta, hala bada, datuok eskuratzeko.

www.nonnahilo.com webgunean erregistratu ondoren, zure erreserben historia kontsultatu ahal izango duzu, bai eta zure profilera sartu eta erregistratzerakoan eman zenuen informazioa eguneratu ere.

Era berean, zure datuak zuzenak ez direnean edo datu osatugabeak osatzeko eska dezakezu, bai eta datu horiek ezabatzea ere, besteak beste, datuak ez direnean beharrezkoak bildu ziren helburuetarako.

Egoera jakin batzuetan, zure datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango duzu. Kasu horietan, ukitutako datuak soilik erabiliko ditugu erreklamazioak egiteko, egikaritzeko edo defendatzeko, edo beste pertsona batzuen eskubideak babesteko. Baldintza jakin batzuetan eta zure egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, zure datuak tratatzearen aurka ere egin ahal izango duzu. Kasu horietan, datuak tratatzeari utziko diogu, salbu eta zure interes, eskubide eta askatasunen gainetik dauden arrazoi legitimoak daudenean, edo erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo defendatzeko direnean.

Era berean, eta baldintza jakin batzuetan, zure datuak beste tratamendu-arduradun bati helarazteko eskatu ahal izango duzu.

Helburu jakin batzuetarako emandako adostasuna errebokatu ahal izango duzu, baina horrek ez dio eragingo uzte aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunari.

Merkataritza-xedeetarako tratamenduetatik baja emateko, mezu elektroniko bat bidali beharko duzu helbide elektroniko honetara: Info@nonnahilo.com.

Zure eskubideak baliatzeko, eskaera bat bidali beharko diguzu, zure nortasun-agiri nazionalaren kopia batekin batera, edo posta elektronikoz identifikatzen zaituen beste dokumentu baliodun batekin batera, 1. epigrafean adierazitako helbidera.

Halaber, eskubidea duzu datuak babesteko agintaritza baten aurrean erreklamazio bat aurkezteko. Zure eskubideei buruzko informazio gehiago eskura dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren webgunean (http://www.agpd.es) edo zure herrialdeko datuak babesteko agentziaren webgunean.